Vård och behandling

Vård- och behandlingsavsnittet tar upp vårdens ansvar ur ett antal vårdrelaterade perspektiv utifrån gällande författningar såsom dödsfall, innehav av skjutvapen, undernäring och inkontinensvård.

Login