Städning

Städning är ett eftersatt område. I många organisationer saknas kunskap om vilka krav som behöver ställas på städning för att undvika smittspridning. Området är indelat i underområden för olika typer av städning.

Login