Medicinsktekniska produkter (MTP)

Vården hanterar många olika sorters MTP; allt från febertermometrar och blodtrycksmanschetter till permobiler och respiratorer. Felaktig användning och bristande underhåll kan medföra allvarliga risker för patientens hälsa. Många vårdgivare har brister i rutiner för säker användning av MTP.

Login