Läkemedel

Läkemedelshantering är ett område med ånga avvikelser. Avvikelserna beror ofta på brister i antingen kunskap eller rutiner. Med ett bra kvalitetsarbete kan man alltid minska riskerna för avvikelser och vårdskador.

Login