Informationssäkerhet

GDPR har inneburit att bristande rutiner hos en vårdgivare skulle kunna bli mycket kostsamt. Det måste finnas stöd för all hantering av personuppgifter i verksamheten. Dessutom behöver det finnas trygga rutiner för samverkan och informationsöverföring till andra, exempelvis hantering av remisser och intyg.

Login