Hygien

Många komplikationer i vården har en bakgrund i bristande hygien. Det handlar om basala hygienrutiner, förvaring av material, hantering av personalkläder och skyddsutrustning m.m.

Login