Arbetsmiljö

Riskbedömning för god arbetsmiljö på äldreboende i enlighet med de krav som arbetsmiljöverket ställer på process och kvalitet. Det finns ett nära samband mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet. Flera av arbetsmiljöverkets författningar har direkt inverkan på vården.

Login